Các hoạt động của CRAFT LINK

Các hoạt động của CRAFT LINK

  1. Các hoạt động của dự án

–           Tập huấn về kỹ năng quản lý nhóm

–           Tập huấn về làm sổ sách, tính giá thành và giá bán sản phẩm

–           Tập huấn về thiết kế mẫu mã

–           Tập huấn về phát triển sản phẩm và hoàn thiện sản phẩm

–           Tập huấn về marketing

–           Tập huấn về quản lý chất lượng sản phẩm

  1. Các hoạt động kinh doanh

–           Bán lẻ: Craft Link có 3 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội

–           Bán sỉ: Craft Link bán sỉ cho nhiều cừa hàng khác ở Việt Nam

–           Xuất khẩu: Craft Link xuất khẩu sản phẩm sang nhiều nước trên thế giới

  1. Các hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống

–           Hội chợ quốc tế: Craft Link tham gia các hội chợ quốc tế để giới thiệu sản phẩm mới, và để tìm kiếm thêm thị trường cho các nhóm sản xuất

–          Hội chợ thủ công truyền thống: Mỗi năm một lần, Craft Link tổ chức hội chợ thủ công truyền thống tại Hà nội. Đây là một sự kiện đặc biệt trong đó Craft Link trực tiếp giới thiệu các nhóm sản xuất của mình cho khách hàng và khách thăm quan. Trong dịp này, người sản xuất có cơ hội bán hàng trực tiếp cho khách hàng, và học hỏi từ khách hành về các xu hướng của thị trường. Và khách hàng có dịp để gặp gỡ trực tiêp với người sản xuất cũng như học hỏi thêm về nền văn hóa truyền thống của họ.

–          Các triển lãm nhỏ: Thỉnh thoảng Craft Link cũng tổ chức các triển lãm nhỏ về truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số để vinh danh các nhóm thiểu số trong các dự án và tuyên truyền về nền văn hóa của họ. Sự kiện này giúp nâng cao nhận thức của công chúng về truyền thống văn hóa của các nhóm dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần tăng thêm lòng tự hào của người sản xuất về giá trị văn hóa của dân tộc họ.

  • THEO DÕI TRANG

  • © 2020 Craft Link JSC - All rights reserved | Developed by iColor Branding

  • Nhãn hiệu của Tổ chức Thương mại công bằng thế giới đảm bảo rằng CRAFT LINK tuân thủ xuất sắc các tiêu chí Công bằng thương mại.