Giới thiệu CRAFT LINK

Giới thiệu Craft Link

Craft Link là một tổ chức phi lợi nhuận và công bằng thương mại, hoạt động với mục đích hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm khuyết tật và các nhóm làng nghề truyền thống trong việc khôi phục truyền thống văn hoá, phát triển sản xuất hàng thủ công và tăng thêm thu nhập cho cộng đồng.

Viễn cảnh mong đợi

Tất cả các nghệ nhân trên đất nước Việt nam sẽ được hưởng mức lương công bằng và có một cuộc sống hạnh phúc.

Sứ mệnh của Craft Link

Craft Link hoạt động với mục đích hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm khuyết tật và các nhóm làng nghề truyền thống trong việc khôi phục truyền thống văn hoá, phát triển sản xuất hàng thủ công và tăng thêm thu nhập cho cộng đồng

Mục tiêu của Craft Link 

– Giúp bảo tồn, phát triển các kỹ năng và nền văn hóa truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số

– Giúp các nhóm sản xuất hàng thủ công tăng thêm thu nhập và phát triển bền vững thông qua việc tìm thị trường cho các sản phẩm của họ

– Nâng cao nhận thức của công chúng về các nhóm sản xuất và sản phẩm thủ công của họ

Ai điều hành Craft Link?

Các hoạt động của Craft Link do một Ban điều hành định hướng. Ban điều hành bao gồm một số cá nhân và một số đại diện trong các tổ chức Phi chính phủ. Ban điều hành không hưởng quyền lợi tài chính nào từ Craft Link. Ban điều hành cử ra một Tổng Giám đốc điều hành trực tiếp và chịu tránh nhiệm về mọi hoạt động của Craft Link.

Craft Link hỗ trợ các đối tượng nào?

Tấ cả các nhóm do Craft link hỗ trợ đều đảm bảo các tiêu chí cơ bản như: mức lương công bằng, bảo vệ môi trường sạch và giữ an toàn cho bản thân. Craft Link không làm việc với các tổ chức lớn hoặc các tổ chức liên doanh vì họ đã có cơ hội tiếp cận thị trường. Craft Link luôn cố gắng làm việc trực tiếp với người sản xuất. Craft Link ưu tiên tuyệt đối các đối tượng như các nhóm Dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, các nhóm khuyết tật, gặp hoàn cảnh khó khăn, và các nhóm làng nghề biết tôn trọng quyền lợi của người sản xuất.

Hiện tại Craft Link đang trợ giúp 70 nhóm sản xuất trên khắp đất nước Việt nam, trong đó:

– 47% là các nhóm Dân tộc thiểu số

– 17% là các nhóm khuyết tật, gặp hoàn cảnh khó khăn

– 36% là các nhóm làng nghề truyền thống

Liệu phi lợi nhuận có phải là Không có lãi? 

Thực tế là Craft link kinh doanh có lãi, nhưng có 3 điều làm chúng tôi khác biệt so với các tổ chức khác: Thứ nhất, chúng tôi cam kết làm việc với những người thực sự cần được trợ giúp. Thứ hai, lãi từ kinh doanh không rơi vào túi của cá nhân nào, mà được sử dụng vào các hoạt động phát triển tổ chức, và hỗ trợ phát triển các dự án mới cho các nhóm sản xuất. Thứ ba, bởi vì lợi nhuận không rơi vào túi cá nhân nên rất nhiều người muốn chia sẻ thời gian và công sức cùng chúng tôi biến viễn cảnh mong đợi thành sự thật.

Lợi nhuận của Craft Link dùng vào việc gì?

Craft Link cam kết giúp đỡ các nhóm sản xuất. Craft Link trả mức lương công bằng cho người sản xuất và sử dụng lợi nhuận để tài trợ cho các hoạt động trong các dự án mới, bao gồm các khóa tập huấn đa dạng cho người sản xuất. Craft Link cũng cam kết đối xử công bằng với tất cả các nhóm sản xuất và giúp họ tiêu thụ sản phẩm qua hệ thống các cửa hàng, các hội chợ, và xuất khẩu.

Làm thế nào để bạn có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi hoạt động của chúng tôi?

Cách thứ nhất là bạn có thể mua sản phẩm trong hệ thống cửa hàng, hội chợ và các kênh tiêu thụ khác của chúng tôi. Cách thứ hai là hãy tuyên truyền cho người khác về sản phẩm và mục đích tốt đẹp của chúng tôi. Cuối cùng, bạn cũng có thể tình nguyện tham gia trợ giúp trong cửa hàng, trong các hội chợ và các hoạt động khác của chúng tôi.

 

  • THEO DÕI TRANG

  • © 2020 Craft Link JSC - All rights reserved | Developed by iColor Branding

  • Nhãn hiệu của Tổ chức Thương mại công bằng thế giới đảm bảo rằng CRAFT LINK tuân thủ xuất sắc các tiêu chí Công bằng thương mại.