Rổ tái chế – HB19BM

Giá: 1VNĐ

Xóa
Rổ được làm tái chế từ tre và vỏ túi bánh kẹo. Kích thước: Size M: 15.5cm x 7.5cm Size S: 2.5cm x 8.5cm
  • THEO DÕI TRANG

  • © 2020 Craft Link JSC - All rights reserved | Developed by iColor Branding

  • Nhãn hiệu của Tổ chức Thương mại công bằng thế giới đảm bảo rằng CRAFT LINK tuân thủ xuất sắc các tiêu chí Công bằng thương mại.