Khuyên tai – HAKT19

Giá: 149,000VNĐ

Khuyên tai hạt gỗ bọc lụa tơ tằm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu.
  • THEO DÕI TRANG

  • © 2020 Craft Link JSC - All rights reserved | Developed by iColor Branding

  • Nhãn hiệu của Tổ chức Thương mại công bằng thế giới đảm bảo rằng CRAFT LINK tuân thủ xuất sắc các tiêu chí Công bằng thương mại.