Bộ lót cốc sơn mài – VAC11

Giá: 499,000VNĐ

Bộ lót cốc sơn mài khảm trai hình chuồn chuồn độc đáo. Sản phẩm được làm bởi nhóm làng nghề sơn mài truyền thống tại Duyên Thái, Hạ Thái, Thường Tín, Hà Nội.
  • THEO DÕI TRANG

  • © 2020 Craft Link JSC - All rights reserved | Developed by iColor Branding

  • Nhãn hiệu của Tổ chức Thương mại công bằng thế giới đảm bảo rằng CRAFT LINK tuân thủ xuất sắc các tiêu chí Công bằng thương mại.