Blog/Video

CRAFT DEMONSTRATION – Nghệ thuật thêu ghép vải của người Hmong trắng ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai

  • THEO DÕI TRANG

  • © 2020 Craft Link JSC - All rights reserved | Developed by iColor Branding

  • Nhãn hiệu của Tổ chức Thương mại công bằng thế giới đảm bảo rằng CRAFT LINK tuân thủ xuất sắc các tiêu chí Công bằng thương mại.