Lịch sử thành lập

Craft Link được thành lập từ năm 1996 dưới sự trợ giúp của một số tổ chức phi chính phủ quốc tế. Các tổ chức này coi việc sản xuất và bán sản phẩm thủ công như một công cụ để tăng thêm thu nhập cho người nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn. […]

  • THEO DÕI TRANG

  • © 2020 Craft Link JSC - All rights reserved | Developed by iColor Branding

  • Nhãn hiệu của Tổ chức Thương mại công bằng thế giới đảm bảo rằng CRAFT LINK tuân thủ xuất sắc các tiêu chí Công bằng thương mại.