Các hoạt động của CRAFT LINK

Các hoạt động của dự án –           Tập huấn về kỹ năng quản lý nhóm –           Tập huấn về làm sổ sách, tính giá thành và giá bán sản phẩm –           Tập huấn về thiết kế mẫu mã –           Tập huấn về phát triển sản phẩm và hoàn thiện sản phẩm –           Tập huấn về […]

  • THEO DÕI TRANG

  • © 2020 Craft Link JSC - All rights reserved | Developed by iColor Branding

  • Nhãn hiệu của Tổ chức Thương mại công bằng thế giới đảm bảo rằng CRAFT LINK tuân thủ xuất sắc các tiêu chí Công bằng thương mại.